Skip to content

Recommended Read: Je nedôstojné, že chorí musia robiť zbierky na liečbu, dobré riešenie však nie je, vraví šéf úradu, ktorý hodnotí lieky

"Rok kvalitného života je jednotka, do ktorej sa všetko prepočítava. Nevymysleli sme to my, je to štandard, ktorý funguje všade vo vyspelom svete. Pozerá sa na aspekt dĺžky života a kvalitu života, skratka je QALY a znamená to jeden rok života v štandardizovanej kvalite (quality adjusted life year). Liečivo, ktoré pacientovi predĺži život o jeden rok v plnej kvalite, prináša jeden QALY v porovnaní s liečbou, ktorú má nahradiť. Tento liek sa porovnával s chemoterapiou, ktorá je štandardnou liečbou. Trodelvy ju nahrádza a otázka je, o koľko v porovnaní s chemoterapiou predlžuje život a v akej kvalite. To je základ práce, ktorú robíme – pozeráme sa na tento komparatívny účinok liečiva. Niekedy sa stretávam s nepochopením toho, ako lieky vstupujú na náš trh."

https://dennikn.sk/3867882/je-nedostojne-ze-chori-musia-robit-zbierky-na-liecbu-dobre-riesenie-vsak-nie-je-vravi-sef-agentury-ktora-hodnoti-lieky/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *