Skip to content

Osobné financie

Ešte pred zmenou vedenia na FIIT sme tam občas cez vysokoškolský spolok NTE, ktorý som spolu zakladal, organizovali občas zaujímavé extra prednášky. V roku 2018 a 2019 som prednášal o manažmente času. Na základe prieskumu medzi študentami sme v 2019 pridali aj prednášku o osobných financiách.

Zameral som sa hlavne na základy, rozpočet, výplatnú pásku, hypotéku, dlhy a veci, ktoré môžu mladého človeka čakať po škole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *