Skip to content

Tikendov týždeň #24

O mobilových žúrkach a slovenskej polícii. Viac vo vnútri.

Spoločnosť

Chceme mobilové žúrky, nie dialóg, ľudia si prestávajú rozumieť – Vraví, že mladá generácia nedokáže aktívne počúvať. Sám sa rozhodol, že zo svojej názorovej bubliny občas vedome utečie.
Správa o slovenskej polícii – V najvyšších funkciách policajného zboru sú politickí nominanti, ktorí majú spravidla životnosť jednej vlády. Keď nastúpia, často si svojvoľne vymenia podriadených na kľúčových pozíciách tak, aby si zabezpečili lojalitu.

Rôzne

Prečítajte si môj anglický newsletter.

 Prihláste sa na odber emailom

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *