Skip to content

Čo naučiť začínajúcich stredoškolákov

V decembri sme organizovali v rámci nášho vznikajúceho prvého slovenského univerzitného národa Národ technickej excelencie workshopy pre študentov prvého ročníka SOŠ Handlová, ktorí študujú odbor Mechanik počítačových sietí.

Keďže som na rovnakej škole absolvoval rovnaký odbor, mal som trochu prehľad čo sa ľudia učia a na akej úrovni by mohli byť, avšak naozaj som už nemal jasné spomienky na to čo som vedel v prvom ročníku. Cieľom bolo najmä študentov motivovať, aby najbližšie 4 roky na škole nepremrhali, keďže jedno čo si pamätám je, že na strednej som mal kopu voľného času.

Spolu s kolegom nášho Národa sme si rozdelili témy, študentov rozdelili na dve časti, ktoré sa vystriedali u nás oboch. Kolega si vzal za úlohu trochu kreativity a jeho témou bolo UX, a svoj pohľad bližšie popísal tu.

Ja som sa chcel bližšie zamerať na to čo študujú. Keďže sietiam sa na škole venuje dosť času vo vyučovaní, a na škole je najúspešnejšia Cisco akadémia na Slovensku za posledných asi 8 rokov, sietí som sa príliš dotýkať nechcel.

Povedal som si teda, že si s nimi prejdem inštaláciu Linuxu a prejdeme si nejakú teóriu o virtualizácii. Čas bol obmedzený na hodinu a pol, vybavenie bolo na úrovni slovenských škôl, takže nie všetko išlo podľa plánu. Inštalácia trvala omnoho dlhšie ako som predpokladal, čo na jednej strane bolo škoda, kedže sme sa nemohli viac pozrieť na základnú konfiguráciu systému, ktorú som chcel prejsť, na druhej strane nám čakanie pri inštalácii umožnilo sa viac venovať teórii a vysvetliť výhody virtualizácie.

Ďalšia vec na ktorú som sa zameral bolo predanie nejakých skúseností na to čo ich môže čakať či už na škole, ale hlavne po nej. Dôraz na znalosť angličtiny je žiaľ stále málo akcentovaná a na študentoch bolo vidno, že ich angličtina je väčšinou na nulovej úrovni, napriek niekoľkoročnému štúdiu na základnej škole.

Tiež som sa im snažil vysvetliť, že vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu získať či už v lokálnej Cisco akadémii alebo samoštúdiom sú na nezaplatenie. Niekedy si však ľudia neuvedomujú ako “málo” človek musí vedieť, aby mal konkurenčnú výhodu na trhu práce.

To, že sa za hodinu a pol naučili nainštalovať Linux a pochopili základné koncepty virtualizácie je niečo, čo nevie vačšina pracovnej sily a hlavne, čo je pre mňa stále zarážajúce, ani veľa ľudí pohybujúcich sa v IT.

Ak toto spoja s Cisco akadémiou, zaberú na angličtine a budú sa naďalej po troche učiť nové veci, môžu vyjsť po 4 rokoch zo strednej školy pripravený nie na L1 pozície vo firmách, ale na vyššie pozície alebo univerzitné štúdium, čoho dôkazom je veľa študentov z ich školy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *