Skip to content

Ľudia, s ktorými je ťažké debatovať

Ľudia, čo pozerajú televízne správy. Títo ľudia sú väčšinou veľmi zle informovaní o dianí na Slovensku a vo svete, navyše vidia všetko čiernobielo. Teda najmä čierno, keďže televízne správy bývajú zbierkou tých najmenej pravdepodobných negatívnych vecí, aké sa udiali.

Ľudia čo čítajú bulvárne noviny. Oproti ľuďom, čo sledujú len televízne správy majú tú výhodu, že vedia aj čítať. Bohužiaľ obsah je rovnaký a tieto skupiny sa často prekrývajú, čo spôsobuje, že komunikácia s týmito ľuďmi by mala byť obmedzená na známe “osobnosti”, ktoré v živote nič nedokázali, prípadne dokázali niečo, čo normálneho človeka nezaujíma.

Ľudia, čo v živote neprečítali knihu. Ak niekto v živote neprečítal žiadnu knihu, či už je to učebnica, Harry Potter, Encyclopedia Britannica alebo Biblia, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že daný človek je veľmi chabo vzdelaní a komunikácia s ním je obmedzená na informácie, ktoré sa dozvedel z bulvárnych periodík a večerných správ.

Ľudia, čo v živote neboli v zahraničí. Toto nie je pravidlom, ale ľudia, čo v živote neboli v zahraničí mávajú často veľmi mylné predstavy o svete. Veľa ľudí s ktorými je ťažká komunikácia však tento svoj hendikep nevidia, a myslia si, že to nie je nedostatok.

Ľudia, čo v živote neboli za hranicami ich okresu. Toto je na rozdiel od ľudí čo neboli v zahraničí veľmi vážny prípad. Prejavuje sa často neinformovanosťou o situácii v iných častiach Slovenska o zahraničí ani nehovoriac, a tak skreslené informácie s televízie a bulváru spôsobujú ešte väčšie škody.

Ľudia, čo si myslia, že chápu svetu. Často sú to ľudia, ktorí sa informujú len cez televíziu a bulvár, v živote neprečítali knihu a neopustili svoje rodisko. Takýmto ľuďom je veľmi ťažké vysvetliť, že svet nefunguje tak, ako si predstavujú.

Ľudia, čo vedia vyriešiť všetky problémy. Táto skupina je tvorená veľkou časťou ľuďmi, čo si myslia, že chápu svetu, plus si zistili nejaké tie informácie navyše a teraz si myslia, že poznajú riešenie na všetko, od futbalu až po politiku. Ich poznávacie znamenie býva, že v živote nič nedosiahli, najmä v oblastiach, v ktorých poznajú riešenia.

Ľudia, čo si myslia, že za všetky ich problémy môže niekto iný. Často sa k tomu uchyľujú riešitelia problémov, keďže problém je podľa nich najjednoduchšie vyriešiť tak, že vyselektujeme istú skupinu ľudí podľa toho, či sa nám páčia, na základe informácií z televízie a bulváru, označíme ich ako pôvodcu problému a ich odstránením alebo potrestaním sa snažíme problém vyriešiť. Poznávacie znamenie je chabá znalosť histórie prípadne inšpirácia “velikánmi” ako Hitler.

Ľudia, čo sú permanentne nasraní. Táto skupina tvorí v súčasnosti väčšinu populácie Slovenska a západného sveta. Sú to ľudia, ktorí sa majú dobre, často až veľmi dobre, no napriek tomu kvôli informáciám z televízie a bulváru majú pocit, že sa majú úplne zle, a že za to môže niekto iný.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *